2007. január 29., hétfő

Elmaradó felháborodás

Valahogy hiányolom az egyébként oly lelkes műfelháborodó tömegek reakcióját, emberjogi aggodalmait, stb. a héten elkövetett öngyilkos merénylet kapcsán Izraelben.

Nemdebár, amikor Izrael megtámad egy elvetemült, véres terrorszervezetet, hogy saját állampolgárait (és ezzel kapcsolatban egyébként a mi nyugati demokráciáinkat is) védje, akkor egyből tömegek vonulnak az utcára. Agresszort kiáltanak, emberjogi aggodalmaik vannak...

Amikor Izraelt egy ilyen égbekiáltóan felháborító alattomos támadás éri, amikor ártatlanok (ezesetben három) halnak meg Izrael utcáin agymosott muzulmán terroristák miatt, akkor ezek a nagy emberjogi harcosok otthon böfizgetnek az étkezőasztalnál...

Forgassuk ki a földet a sarkából...

Sokat hallani manapság a "multikulturális társadalom" Európában megvalósítani kívánt modelljéről. Az elmélet (én inkább agyrémként utalnék rá) egy mozaikszerű kultúra-szőnyeget képzel el az öreg kontinens szívében. Az ötletet körülbelül ahhoz hasonlítanám amikor a kedves elvtársak a Szovjetunióban kitalálták a legtermészetellenesebb dolgokat, és jobbra-balra nem tekintve vakon haladtak az elérni kívánt cél felé. Megoldjuk a kazah öntözést - kiáltott az egyik agyamputált. Meg is oldották; mára az Aral- tó eredeti méretének kevesebb, mint 50%-ára zsugorodott, a tóparti halászfalvak elnéptelenedtek, a régi földművelőtelepek elsivatagosodtak. Legyen nemzetközi munkásmozgalom - kiált lelkesen egy másik... hát nem lett. Milliószámra lehet sorolni a kedves elvtársak agyrémeinek kisiklását...

A jelenség napjainkban megismétlődik az Európai Unió keretein belül. Aki felemeli a szavát a multikulti ellen, az azonnal rasszista, népheccelő, uszító pogány, akit minimum meg kell égetni, felnégyelni, és az EU négy sarkában kitűzni mind a négy fejét.

Hát kedves elvtársak! Gondolkodjunk. Először is látunk-e példát hasonló jelenségre a környező világunkban, vagy akár láttunk-e példát rá a történelemben? Az USA? Ha jól emlékszem voltak ott valami indián kultúrák. Ma az indiánok szemetet szednek az út szélén, és rezervátumokban mutogatják őket. Az odaérkezettek pedig nem egy mozaikszerű kultúrát alakítottak ki, hanem mindenki "beleadott valamennyit a közösbe", abból formálódott ki az USA kultúrája. Ezért is hívják olvasztótégelynek. De meg lehet nézni a szubkultúrák jelenlétét az Egyesült Államokban: egyfelől ott sem működik a dolog (gettók), másrészt az USA szubkultúrái csak társadalmi szinten különülnek el a mainstream kultúrától. Legalábbis nem hiszem, hogy a gettókban élő feketék bantu négerül beszélgetnének, és vudu táncot járnának. Ők is amerikaiak, valószínűleg annak is tartják magukat, csak a társadalom elosztórendszerének, vagy saját hibájuknak köszönhetően kisordrótak a perifériára.

Nézzük a muzulmán világot. Hol vannak Bizánc nyomai? Párszáz ortodox keresztény él Isztambulban, azontúl semmi nem maradt az egykor dicső birodalomból. Az iszlám világban a megszoksz vagy meghalsz elve érvényesül...

A világ más részén sem jut eszembe olyan terület, ahol sok kultúra megél egymás mellett békében és jólétben... nézzünk csak Európánk szívébe; a flamandok és vallonok, Belgium lakosai is tépik marják egymást, pedig köztük szinte nincs kulturális, csak nyelvi különbség. Hogyan várhatják el akkor eurokratáink, hogy egy európa testében teljesen idegen kultúra megélhessen?

Nézzünk példát Európában a sikeres integrációra; a zsidóság megőrizte hagyományait, mégsem képez "idegen testet" egyik nemzet testében sem. A Magyarországon élő zsidók ugyanúgy magyarok, mint amennyire a német zsidók németek. Csak más szünnapokat ünnepelnek, és más templomba járnak. A vallásuk azonban megmarad a házuk négy fala között. (Most az antiszemitizmusra nem térnék ki, az egy másik problémakör; az a mi bűnbakkeresésünk és butaságunk eredménye, az antiszemitizmusnak nincs köze a zsidóság integrációjához.) Lényeg a lényeg, a zsidóság nem próbálja Európára eröltetni a héber nyelvet, integrációjuk jó példa arra, hogy a kereszténység képes együttélni más vallásokkal, kultúrákkal, amíg azok megmaradnak a vallás és szűken értelmezett kultúra szintjén, nem terjednek ki a mindennapi életre. Ily módon egy "idegen kultúra" képes színesíteni a mi kultúráinkat. Gondoljunk csak a zsidó zenei fesztiválokra, stb.

De mit várnak el tőlünk az eurokraták a muzulmánok kapcsán? A muzulmánoknak nem kell beszélniük a befogadó ország nyelvét - nincs olyan , hogy deutsche Leitkultur (német vezetőkultúra, vagy "követendő német kultúra") Németországban. Persze, szép elvek. De gondoljunk csak arra, hogy ha az illető muzulmán urak nem tanulják meg a német/francia/etc. nyelveket, akkor munkát sem kapnak, nem tudnak iskolába sem járni (vö. Rütli iskola esete Berlinben; az ott tanuló diákok 95%-a török/arab, akik törve beszélik a németet. Elemzők szerint az iskolából való kikerülés után semmilyen pozitív jövő nem vár rájuk). Mi történik velük? Kriminalizálódnak. A társadalom nemcsak munkanélküli segélyeket, stb. kell, hogy fizessen nekik, de milliárdos károkat okoznak a gazdaságnak.

Második fontos pont a törvények tisztelete adott országban. Az ide érkezőknek meg kell érteniük, hogy itt a mindenkori országok alkotmányai a mérvadók. Itt nincs sária-törvénykezés. Nem ölhetnek meg családtagokat azért, mert "szégyent hoztak a családra", nem kövezhetnek meg nőket azért, mert kíséret, vagy fátyol nélkül mentek az utcára. Itt a mi törvénykönyveink érvényesek!

Ez az a két pont, ami egy sikeres integráció első lépcsőjének tekintendő. A nyelv tökéletes ismerete és a törvények tiszteletben tartása. Az, hogy otthon milyen istenhez imátkozik, a magánügye... Azonban ha ez az isten azt parancsolja, hogy verje a feleségét, az nálunk törvénybe ütközik; ha tehát mindenképp gyakorolni akarja a férj ezt az "előjogot", akkor lesz szíves visszavándorolni a mindenkori muzulmán országba, ahonnan jött. Épp a minap volt a DW-TV adón egy bemutató iráni fiatalokról, akik a szabadságjogok miatt szeretnének Európába jönni. Könyörgöm, jöjjenek, de ne akarják megtanítani aztán nekünk, hogy mi az a szabadság, és ne radikalizálódjanak. Ha mégis megtörténik, akkor a mi törvényeink szerint kell, hogy eljárjunk velük.

Érdekes módon egyébként európai, vagy távol-keleti bevándorlók esetén fel sem merül a saját kultúra ráerőltetésének az ötlete a befogadó országra. Legalábbis valahogy nem hallani olyan híreket, hogy bizonyos német iskolákban a kínait, svédet, csehet, vagy ha úgy tetszik a magyart akarnák kötelező nyelvként bevezetni a "kultúrális megértések" érdekében. Valahogy nem hallani olasz gangekről párizs utcáin, akik autókat borogatnak, az oroszok nem akarnak ortodox templomokat építeni Berlin főterén, stb. Csak kedves muzulmán barátainknak vannak efféle követeléseik. De ők aztán minden kis városban húsz mecsetet építenének fel, és megnyirbálnák a mi szólásszabadságunkat is. Mennyiben tette színesebbé a világot, hogy a szánalmas kis prófétájukat disznófejjel ábrázolták? - kérdezik "tudósaik". Kérem; azért mert úgy esett jól. Mert úgy éreztük, hogy miután a muzulmán szélsőségesek halálosan fenyegetnek minket nap mint nap, miután hozzátartozóink ezrei halnak meg értelmetlenül terrortámadásaik következtében, úgy éreztük, jogunk van fájdalmainkat művészetben megvalósítani. Egyes emberek ettől jobban érezték magukat. Egészségükre.

Szóval kedves eurokraták; (hogy egyik szavamat másikba ne öltsem) - tessék elfelejteni a multikulturális társadalom agyrémét, mert nem fog működni. Büszkék vagyunk a keresztény-zsidó kultúránkra és nem fogunk naponta ötször Mekka felé imátkozni, csak azért, mert néhány tanulatlan jövevény nem bírja elviselni, hogy vannak, akik szabadabban, felvilágosultabban gondolkoznak náluk. Soha sem volt multikultira példa, nem tudom, kinek az agyából pattant elő, de talán más megoldásokat kéne találni önmagunk ostorozása helyett a muzulmán integráció sikertelensége miatt...

2007. január 28., vasárnap

Ismét nyugati nők - just wanna have fun!!

Nem tudom miért, mostanában sokat kerül elő az "iszlám és a nők" témaköre ezen a blogon. Biztos szerelmes vagyok.

Akárhogyan is, az alábbi videóval csak ünnepelni szeretném a nyugati nőket, a szabadságot, emlékeztetve mindenki arra, hogy milyen volt, és milyen még mindig a mi kis nyugati kultúrkörünk... hát lenne szívünk mindezt elcserélni burkára és a nők rendszeres fenyítésére?Tisztelt hölgyeim, egy iszlám világban bizony nincs "just fun" a nőknek...

2007. január 25., csütörtök

Hogyan verjük a nőt?

A fenti kérdésre a választ az alábbi muzulmán úr adja... úgyhogy kéretik a nőknek kétszer meggondolni, hogy áttérnek - e az iszlámra.Ja igen, az iszlám a tolerancia vallása...

Szóval sok szó esik ebben a blogban a nőkről is. Sajnos a nők az iszlám és az iszlamisták sok szenvedő alanya közül az egyik. A nők iránti tisztelet eltűnése egyfelől a feminizmus, másfelől az iszlamisták megjelenése miatt Nyugat-Európában sajnos egyre nagyobb méreteket ölt. Az első csoport, a feministák áldásos hozzájárulásával itt nem foglalkoznék, hiszen nem kapcsolódik a blog témájához. A második téma már érdekesebb.

Mint már korábban is írtam, Németországban tartózkodom, így testközelből van alkalmam figyelni az általam részletezett jelenségeket is. Egyszerűen megdöbbenve hallgatom, hogy beszél a török tinédzser a lányokkal/a lányokról, és hogy majmolja ezt a nyugati gyerek... milyen lesz az így felnőtt nőnemzedék? Megismerik-e valaha a romantikus szerelmet, amelyből még a mi generációnk részesülhetett?
Mit is jelent az iszlamisták számára a nő? Mindjárt négy asszonyt követelnek maguknak, mert egy perverz alak, akit sokan prófétának tartanak, annak idején így rendelkezett. Hiába mondják, hogy ugyanúgy kell szeretniük mind a négy nőt, és nem részesíthetik előnyben egyiket a másikkal, stb. Mind blabla... igazán csak egyvalakit szerethet szerelemmel az ember, kulturális különbségek ide vagy oda... a muzulmán nőknek emiatt soha nem volt alkalmuk megtapasztalni a szerelmet, a muzulmán férfiak, pedig úgy látszik képtelenek is erre az érzésre.

Ne hagyjuk, hogy egy generáció így nőhessen fel, ebben a szellemben, ennek a szörnyű tanításnak, az iszlámnak az árnyékában... az európai kultúrkörökben a nőknek mindig is kiemelkedő szerep jutott. A régi germánok kultúrájában a nő, mint misztikus, isteni alak jelent meg. A nők iránt érzett szerelmünk inspirálta a legnagyobb művészeti alkotásainkat, a legszebb verseket, gyönyőrű szobrokat. Virággal vártuk szívünk szerelmét a parkban, miközben a szívünk a torkunkban dobogott... A kedvesünk kacaja napsugár volt a mindennapok szürke felhőkkel borított egén...

És hol vagyunk ma? Tizenéves suhancok odakiabálnak a hölgyeknek "Ey, willst Du ficken, du Fotze?" (Akarsz b*ni te p*csa?).

E folyamat között és a fenti videóban szereplő uraság beteg érvelése között márpedig szoros összefüggés áll fenn...

Frissítés: Szerelmi vallomás muzulmán módra:


2007. január 19., péntek

Öncenzúra

Mint arról már többször írtam, nyugati civilizációnk jelenleg tudatlanságból és impotenciából táplálkozó öncenzúrát vezet be, hogy a diktatúrákból hozzánk látogató uraságok, - akik jóléti szolgáltatásainkat élvezik, cserébe el akarják törölni a szólásszabadságunkat, - oly kényes ízlése nehogy meg legyen sértve...

Jennifer Hawkins, ausztrál modell a következő áldozata ennek az öncenzúrának, akinek bikinis plakátját eltávolították az ausztráliai reptérről...

Erről tudósít a Politically Incorrect, Németország legolvasottabb iszlámkritikus blogja, valamint a N-24 televízió is.

így hát jól nézzék meg az alábbi képet...

...mert a nők szépségét hamarosan csak ilyen formában élvezhetjük:

2007. január 16., kedd

A muzulmán propagandagépezet beindul

Kis szívmelengető muzulmán propaganda a nők jogairól, a pedofíliáról (egy kilencéves kislány molesztálása legalábbis az én szememben még mindig pedofília, bármilyen vallásos körítést is adnak a sztorinak), és a liberalizmusról...
Meg sem mondhatom, hogy ha ezek a muzulmánok elszabadulnak, mennyivel veti az vissza Európát... Nekem az egyik kedvenc történelmi gondolkodóm Rousseau, aki a 18. században élt, nos ha belegondolunk Európa minden azóta kivívott vívmányát egy sötét lyukba dobjuk, ha a liberalizmusra hivatkozva mindent megengedünk ennek a muszlim csőcseléknek. Sajnos nem tudom másképp nevezni őket ezt a videót látva.
Azok a nők pedig, akik felveszik a muzulmán hitet, jól gondolják meg, mibe vezetik nőtársaikat. A videóban megtalálható a válasz, hogyan gondolkodnak a muzulmánok a nőkről...
Nem tudom megmondani, tényleg, mennyivel veti vissza Európát a muzulmán invázió, mert még Orbán pápa 1095-ös clermont-i beszéde sem tartalmazott ennyi radikális elemet, mint amennyi a brit mecsetekben gyűlöletbeszédeket tartó muzulmánok szájából elhangzik...

Tényleg a mi hibánk a muzulmánok integrációjának sikertelensége? (A videóban elhangzottak fordítása hamarosan megjelenik a weboldalamon):A videó végén még a homoszexualitásról is szó esik, nos a témát én mindig semlegesen kezeltem, valahogy nem mozgattak meg a homoszexuálisok mozgalmai, azonban ERRŐL A LÁTVÁNYRÓL semmi pénzért nem mondanék le:
2007. január 12., péntek

Európai nők!Szabadítsátok fel magatokat - 2. rész

No igen; időközben rájöttem, lehet, hogy Európa iszlamizációja mégsem olyan rossz dolog... gondoljatok csak bele: ötven év, és többé nem kell azzal foglalkoznunk nekünk, férfiaknak, ha ügyetlenek vagyunk egy randevún, nem kell egy elegáns étteremben azon törni a fejünket, hogy melyik villával melyik fogást kell enni... többé nem tesszük ügyetlenkedéssel nevetségessé magunkat, hiszen ki figyel ránk, amikor a nők így esznek majd:

Zenei terrorelhárítás

Tessék videóklippeket is nézni:

2007. január 11., csütörtök

A béke vallása

Hogy is mondja az Ahmadiyya szekta? Szeretetet mindenkinek, gyűlöletet senkinek? Hogyan is sujkolják belénk? Az iszlám a béke vallása. Az iszlám a tolerancia. Még a Magyar Iszlám Közösség is azt írja oldalán, hogy a muzulmánok a légynek sem tudnának ártani satöbbi.

Nos, a fentiek alátámasztására az alábbi videóban egy kis sötét középkor. FIGYELEM! Csak erős idegzetűeknek!!!

Egy kis békés iszlám hitterjesztés, fűszerezve kis belső lelki vívódással a gonosz ellen:

Jaj neked, ha zavarod a müezzint!

Érdekes cikk jelent meg január 4-én a Der Spiegel magazinban is. A cikk egy 2067-es, elképzelt sci-fi jövőt vetít elénk, melyen én személy szerint megdöbbentőnek éltem meg olvasás közben. Inkább Orwell 1984-e, inkább Huxley Szép Új Világa, mint a cikkben leírt sötét jövő. Vagy talán nincs is oly sok különbség a negatív utópiák és egy iszlám európa között? Az iszlám kritikusait már napjainkban is figyelik (valószínű muzulmán munkanélküliek, akiknek egész nap nincs más tennivalójuk, mint cikkeket böngészni; az államaink finanszírozzák itt tartózkodásukat, melyet kiegészítenek esetlegesen különböző terrorszervezetektől érkező támogatások is. Németországban iszlám kritikusokat zargat a "Verfassungsschutz" (alkotmányvédelem), és bármely megjegyzést az iszlám ellen rasszistának bélyegeznek.
A dán karikatúrabotrány után óriási veszteséget szenvedett Európában a szólás szabadsága, melyért őseink generációkon keresztül küzdöttek.

A fent említett Spiegel-cikknek sorok közt azt az üzenetét vélem felfedezni, hogy rá szeretnék irányítani az európaiak figyelmét, hogy a jelenben beindult folyamatok hová vezethetnek. Én a cikkből egy felkiálltást hallok ki, persze a multikultit az egekbe magasztaló vezetők bizonyára nagy örömmel olvassák az írtakat.

Ha esetleg az olvasóból más érzelmeket vált ki az alábbi cikk, várom a kommentekbe a megjegyzéseket.
Íme a cikk:
A Spiegel ma 60 éves. A Spiegel Online most szeretne 60 évvel előre tekinteni a jövőbe, 2067-be; cikk Henryk M. Broder tollából: A köztársaságunk elnökét Mahmoud Watan-Sadr-nak hívják, a pornómozik és sztriptíz bárok be vannak tiltva. A mecsetek körül egy mérföldes körzetben ki van tiltva a sertéshús.

"Boldog, aki elfelejti azt, amit már úgysem lehet megváltoztatni", szól egy dal Johann Strauss "Bőregér" c. darabjából. Bölcs mondat, mély, gyakorlati értelemmel. Amikor azt vizsgáljuk, ma hol állunk, érdemes azt is megnézni, hogy jutottunk ide. Nem nosztalgikus vágyakozásból, hanem azért is, hogy jobban előre láthassuk a jövőnket. [...]
A ma csak egy megálló a tegnapból holnapba vezető úton. Egy rövid pillanat. Nem több, nem kevesebb.

Mahmoud Watan-Sadr elnök ezért megemlékezett újévi beszédében a történelmi cezúrára 60 évvel ezelőtt, amelyet akkoriban egyáltalán nem tekintettek töréspontnak. Ellenkezőleg. Nagyon büszkék voltak az emberek egy berlini Mozart-operára, mely azzal végződött, hogy felmutatták Jézus, Buddha és Mohamed fejét. Akkoriban ezt úgy látták, mint a világi kultúra győzelmét a vallás kicsinyessége felett. Pezsgővel és jókedvvel ünnepelték a jeles eseményt.

Amit a party résztvevői azonban nem vettek észre az az volt, ami körülöttük történt, ami azonban nem kapott nagy sajtónyilvánosságot.

Amszterdamban a Vöröskereszt karácsonyi ebédet kínált, melyben csak olyan ételeket kínáltak, melyek a "halal" előírásai szerint készültek, azaz nem tartalmaztak sertéshúst.

Angliában sok munkaadó lemondott a karácsonyi díszítésekről, tekintettel a nem muzulmán dolgozók érzéseire. A brit bankok nem kínálnak többé "malacperselyeket", mert az iszlám a disznót tisztátalannak tartja.

Felső - Ausztriából olyan híreket kaptak, hogy két muzulmán anya a kereszt, mint összeadásjel ellen tiltakoznak, minthogy keresztény szimbólumról van szó, amelynek használatát nem várhatják el a gyermekektől

A próféta neve

Amíg ezek a történetek a nép nyelvén szálltak, mintegy anekdótaként, könnyen tekinthették őket nem-irányadónak. Számos más eseményre is jobban kellett volna figyelni. A brit statisztikai hivatal olyan adatokat hozott nyilvánosságra, melyek arról adtak tanubizonyságot, hogy a szülők gyermekeiknek leginkább a Jack nevet adják, de ötödik helyen áll a Mohamed, megelőzve a Harry-t, William-et, James-t és George-ot. Azaz már 2005-ben kedveltebb volt a próféta neve, mint a királyi család tagjaié.

Egy brit muzulmán, akit a hatóságok kőröztek, mert megölt egy rendőrnőt egy fegyveres támadás során, simán átjutott a Heathrow-i biztonsági kapukon, mert húga útlevelét használta, arcát pedig fejkendővel takarta el. Csak a szeme volt látható. Tudta, hogy a brit hatóságok át szokták engedni az arcukat eltakaró muzulmán nőket.

Az SVP svájci párt konzervatív politikusa az alábbi szöveggel reklámozta a fejkendőt: "Fejkendőt mindenkinek! Lányok, védjétek magatokat fejkendő viseletével a szexuális támadások ellen!" A ki nem mondott üzenet: A muzulmánok nem molesztálnak fejkendőt viselő nőket. Azok a nők, akik pedig nem viselnek fejkendőt, maguk tehetnek róla, ha megerőszakolják őket

Itt hadd tegyek egy megjegyzést. Egyrészt a youtube-ról letölthető videók tanulsága szerint (link később) a muzulmánok fejkendőt viselő asszonyokat is megtámadnak, másfelől sajnálatos tény, melyről a cikkek.soti.ca oldal egyik cikkében is olvashattok, a muzulmánok valóban azzal indokolják meg, ha megerőszakolnak egy nőt, hogy a nő hibája, miért nem viselt fejkendőt.
Jel a falon

Mindezzel egyidőben indított a német evangélikus egyházközösség (EKD) egy kampányt az ellen, hogy a boltok vasárnap is nyitva lehessenek. "Mi eddig is nyitva voltunk vasárnap." A plakát egy másik oka: A templomoktól egyre többen fordulnak el. Már így is számos templomnak bérbe kell adni helységeket, hogy ne kelljen bezárniuk. Egyes templomrészek ezért éttermekként is funkcionálnak.

Egy évvel korábban, 2005 decemberében az Iszlám Intézet vezetője, Salim Abdullah arról nyilatkozott egy újságinterjúban, hogy egy éven belül több mint ezer német tért át az iszlámra. Ez nagy teljesítmény, különösen figyelembe véve, hogy az áttértek 62%-a nő, köztük nagy számban akadémikusok, jól szituáltak és képzettek. Csak nagyon kevés nő tért át az iszlámra azért, mert muzulmánnal házasodott.

Mindezek a jelenségek "jelek a falon", amelyekről nem vesznek tudomást. Még akkor sem, amikor a holland igazságügyi miniszter, Piet Hein Donner arról beszélt, el tudja képzelni aSharia törvények bevezetését Hollandiában, ha a hollandok nagy része megszavazza. A kijelentést nem követte megdöbbenés. Az észak-rajna-vesztfáliai belügyminisztérium internetoldalán ugyan fenn áll egy a sharia és az alkotmány összeegyeztethetőségét taglaló tanulmány, ezt azonban nagyon kevesen olvasták el.

Iszlám étkezési - és ágyterv a kórházban

Mint mindig a történelemben, volt most is egy mellékes esemény, mely önmagában említésre sem méltó, azonban a többi mellékes eseménnyel együtt oda vezetett, hogy bekövetkezett a történelmi törés. Paul Sturkenboom utrechti katolikus vállalkozó 2006 év végén azon szándékáról számolt be, hogy Rotterdamtól délre, ahol különösen sok muzulmán él egy "iszlám kórházat" építene. Hollandiában ez lenne az első ilyen. "Több, mint egy millió muzulmán él köztünk. Miért nincsen saját kórházuk?"

Mindenkinek nyitva állna természetesen, azonban a muzulmán páciensek biztosak lehetnének benne, hogy muzulmán törvények szerint kezelik őket. Egy imaterem és egy "lelki ápoló" is rendelkezésre állna.

A tervet nem valósították meg, többek között azért sem, mert a szélsőséges iszlamista Milli Görüs ellene foglalt állást. Lelki ápolást végző imámok, imatermek és muzulmán elvárásoknak megfelelő étrend a legtöbb kórházban már így is standardnak számít. "A legtöbben azon szorgoskodnak, hogy muzulmánok kívánságára csak doktornők vizsgálják ki őket."

Folytatás következik...

2007. január 10., szerda

Az agymosás megkezdődött 3.

Igazi gyöngyszemre találtam a Magyar Iszlám Közösség honlapján. Hogyaszongya van-e terrorizmus az iszlámban? Nincs. Válaszolja nemes egyszerűeéggel a lap.
Egyébként a 9/11-es, 7/7-es, és az azt megelőző, és azt követő terrorcselekmények sorát csak álmodtuk, azok nem is történtek meg.
Aztán "történelmi", helyesebben szólva áltörténelmi fejtegetésbe kezd a lap.
Az Iszlám történelmében folyamatos volt a muszlimok és más vallásúak békés és konstruktív együttélése. Gondoljunk csak bele az Andalúz Kalifátusban történtekre, amikor az ókori római és görög kultúrát a muszlim és nem muszlim tudósok az akkori iszlám állam hathatós segítségével átmentették és továbbfejlesztették a mai ember számára, alapot képezve a későbbi humanizmusnak.
Mindenképpen utána járok az andalúz eseményeknek, előljáróban csak annyit, hogy 732 és 1492 között Európa komoly erőket fektetett a reconquista, azaz a visszahódító háborúk sikeres megnyerésére a területen. Első kérdés: Egy békés vallás ellen, amely a megegyezést keresi, ugyan miért kellett volna harcolni, második kérdés: mit kerestek ott a muzulmánok? Ha jól emlékszem erőszakos hódító háborúkkal hódították meg a területet, aki pedig nem tért át beteg hitükre, lefejezték, vagy megkövezték, hacsak el nem ismerte az iszlám felsőbbrendűségét. Hátkérem, így könnyű "békében" élni más vallásúakkal; elismertetni velük saját felsőbbrendűségünket, az ellenzőket és kritikusokat pedig lemészárolni (ez egyébként a mai napig folyik... a nyugati sajtó nem meri kritizálni az iszlámot, akik mégis megteszik, halálos fenyegetések sorát kapják az oly békés muzulmánoktól)... akárhogyan is, ezzel a szemléletmóddal a kommunizmusról is elmondhatnánk, hogy békét és jólétet hozott. A 20. század nagy diktatúrái ugyanis ugyanazzal az eszköztárral éltek, mint az iszlám élt és él ma is.

Az Iszlám Közösség oldala a továbbiakban azt írja:
Politikailag, katonailag szemben állt a két világ, de ezeket a feszültségeket kívülről, a katolikus egyház vindikálta!
Nos, igen. A katolikus egyház hívta át a muzulmán hordákat 711-ben a Gibraltáron, ileltve a pápa kérte fel a szeldzsuk törököket Konstantinápoly meghódítására. A várnai csata után is a katolikus egyház kérte meg a törököket, hogy a foglyokat fejezzék le, illetve szintén a katolikus egyház rendeletére hurcolták el ezerszámra a magyar és balkáni kisgyerekeket janicsároknak.
Ma a katolikus egyház tart gyűlöletbeszédeket Palesztínában Izrael elpusztításáról, sőt a WTC tornyokba csapódó gépeket maga a pápa vezette.
A muszlimok Szent Könyve, a Korán és a Prófétai hagyományok egyértelműen tiltják a következőket:
Bármilyen fa kivágását háború esetén az ellenség földjén, a föld és a haszonjószágok elpusztítását, az ellenséges területek gyermekeinek, asszonyainak, öregjeinek és nem fegyveres férfiak legyilkolását, a papok és szerzetesek megölését!
Több millió fa nevében szeretnék köszönetet mondani a hódító muzulmán seregeknek, hogy nem vágták ki őket. A többiről; Már a pedofil Mohamed (pbuh) is elrendelte Mekka ostroma után a férfiak lefejezését, a gyermekek rabszolgasorba hurcolását. A török hódításkor a magyar népesség 80%-a pedig nyilván felszívódott, a megszállt Bács megyében a 100% népességpusztulás is bizonyára azzal magyarázható, hogy UFÓk vitték el a lakosságot.
A muszlimok számára a harc csak abban az esetben engedhető meg, amennyiben őket megtámadják, vagy a nem muszlim államokban a muszlim vallásúakat üldözik.
Szívesen idézném a Korán vonatkozó fejezeteit arról, mit tegyenek azokkal, akik nem ismerik el a muzulmán vallás felsőbbrendűségét. Ez egyébként az Arábiában élő berber törzseknek nem is megengedett. Nekik az áttérés vagy halál opciók állnak rendelkezésre. Azt az igaztalan állítást, hogy a harc csak akkor engedhető meg, ha megtámadják a muzulmánokat, pedig egyenesen nevetségesnek tartom. Három dátum ehhez: 622: Mohamed futása Mekkából Medinába, 711: a muzulmán seregek átlépik a Gibraltárt, 732: a tours-poitiers-i ütközetek... Alig száz év alatt tehát a muzumánok meghódították egész észak Afrikát, és a Frank Birodalom szívét veszélyeztették! A frank népesség pedig akkoriban egyszerű földművelőkből állt, legalábbis az ország nyugati részén, nehezen elképzelhető, hogy ők bármilyen "fenyegetést" jelentettek volna a moszlimokra.

Kedves Magyar Iszlám Közösség, hiába szónokolnak az iszlámról, mint békés vallásról, hiába nevezik szemenszedett hazugságnak az iszlám agresszív, erőszakos vallásként való bemutatását, a tények sajnos ennek ellenkezőjét bizonyítják. Még azt sem mondhatom, hogy szép elmélet rosszul valósul meg, mint történt az a kommunizmus esetén, de sajnos maga a Korán is erőszakra bujt fel. Későbbi posztokban ezek a részletek is közzé lesznek téve a blogban.

Az, hogy Önöknek mennyire "békések" a szándékai, jól szemlélteti az alábbi szellemi hányadék az Önök internetoldaláról, melyből süt az antiszemitizmus - azonfelül nagyfokú politikai-történelmi tájékozatlanságról is tanubizonyságot tesz:
Mára, szerte a nyugati világban, gomba módra dugjak ki a fejüket, alakulnak az érdekesebbnél érdekesebb nevű és összetételű szervezetek. Szélsőséges cionista szervezetecskék és ultra nacionalista szerbek fognak össze Amerikában, Kanadában és több nyugat európai országban egy-egyetlen (sic!) céllal: riogatni a közvéleményt az állítólagos Iszlám veszéllyel. Koszova és Bosznia és Hercegovina volnának a török lándzsa végei. Állítólag itt gyűlnek össze a fanatikus dzsihád harcosok, hogy egy jelre, miként a fáraó, vagy Heródes idején, levágják a szerencsétlen európai szerb-zsidó kisdedek fejét. És mint mindig, a szerbek most is úgy képzelik, megmentik a világot - a szerbek ellenségeitől. Ha ehhez, össze kell szövetkezni a "legutálatosabb fajjal" D.Ljotic), nosza, az üzletben nincs helye a finnyáskodásnak, gondolhatja a maga részéről a cionista, és kezet fognak, tegnapi gyilkosok és mai politikai dillerek (sic! ) Vajon ennek a frankensteini házaságnak mik a lehetséges következményei?
Frissítés: Az alábbi linken angolul tudók utánaolvashatnak, mennyire békés vallás is az iszlám: the religion of peace

Itt pedig egy lista az elmúlt három hónapban (!) elkövetett iszlamista terrorcselekményekről. (Ehhez egy megjegyzés: a blogban az iszlám és iszlamista szavakat egymás szinonimájaként használom. Erről a szokásomról mindaddig nem fogok leszokni, amíg nekünk, a Nyugat polgárainak bármi félnivalónk is van iszlám-iszlamista fenyegetésektől, legyen az halálos fenyegetést tartalmazó levél, melyet az iszlám kritikusai kapnak, vagy tényleges terrorcselekmény.)

2007. január 8., hétfő

Izrael és az iráni atom

Mint a Sunday Times úgy tudósított, Izrael kész atomfegyvert bevetni Irán ellen. (A cikk magyarul itt) A cikkről ugyan kiderült, hogy kitaláció, legalábbis Izrael cáfolta azt.
Bár egyes blogok és hírportálok ezután az incidens után antiszemitának bélyegzik a Sunday Times-t (amelyet egyébként jól megalapoz, hogy a brit média az elmúlt időszakban hihetetlen mértékben muzulmán-párti lett, rettegve az országukban élő szélsőségesektől, akik a dán karikatúra-botrány idején mutatták ki foguk fehérjét), véleményem szerint azonban a következő képlet is elképzelhető.

Adott egy őrült diktátor, ő:


aki élete céljául tűzte ki Izrael megsemmisítését.

Aztán van egy impotens Európa, mely béke Nobel-díjat ad az Atomenergia Ügynökség vezetőjének, amiért "sikeresen" tárgyalt Iránnal, valójában az Irán csak kiharcolta, hogy tovább folytathassa titkos kísérleteit az első atombombájának előállítására.

Aztán van egy Amerika, ahol most ráadásul a demokraták kerültek többségbe a Kongresszusban, nos Amerika James Baker-e 2007-ben tárgyalni szeretne Ahmadinedzsad elnökkel. Ezt így képzelhetjük el:
Aztán ott van még az iszlamista államok által körülvett Izrael, akinek összes közeli és távoli szomszédjának alapgondolata Izrael elpusztítása. Nos jelen körülmények között mit tehet Izrael? Kiszivárogtat egy fals információt (hiszen ha valóban titokban tervezték volna az atomcsapást Irán ellen, akkor a Sunday Times nem jelentett volna róla) arról, hogy egy Iráni atomerőművet lebombáznak, ezzel eszébe juttatják Ahmadinedzsad lnöknek, hogy a tűzzel játszik.
Hasonlóan tárgyalt egyébként Clay tábornok a berlini blokád esetén a szovjet megszálló erők parancsnokával. Bár "utaltak rá", hogy van atombombájuk, azt mégsem szándékkoztak bevetni. Az egyetlen cél, mint a mostani esetben is, az ellenfél (azt hiszem ezesetben nyugodtan írhatok ellenséget is) elbizonytalanítása...

Személyes véleményem egyébként ha mégis arra kerülne sor, hogy Izrael kénytelen bevetni atombombáját, részemről teljes válszélességgel támogatom. Amíg mi, nyugati hatalmak ugyanis ilyen impotenciával tárgyalunk Iránnal, addig Ahmadinedzsad diktátor úrnak semmi nem áll útjába, hogy kifejlessze atombombáját. És ha megvan, ő használni is fogja. Nos. részemről nem szeretnék egy olyan világban élni, ahol egy iszlamista diktatúra atombombával sokkolja a világot...

2007. január 7., vasárnap

A béke vallása, avagy az uszító muszlim

Mint arra jelen blog indításánál is hivatkoztam, a "pál-sauli fordulat" életemben az iszlámot illetően a dán karikatúrák megjelenését muzulmán oldalról követő (a valóságban azt majd' egy évvel meghaladó, mely arra enged következtetni, hogy megrendezett műbalhéról volt szó) demonstrációsorozatok és erőszakhullám hatására következett be. Ennél fogva a karikatúra-bitránnyal kapcsolatos híreket a különös érzékenységgel kezelem.

Az Index internetes hírportál 2007. január 6-án arról az imámról tudósít, aki Londonba látogatva folyamatos gyűlöletbeszédeivel heccelte az arra egyébként nagyon is vevő muzulmán lakosságot az angol őslakosság és Dánia ellen.

A cikk az MTI információi alapján:

Gyilkosságra való felbujtásban talált bűnösnek egy londoni bíróság egy angliai muzulmánt, aki egy tüntetésen Dánia lebombázására buzdított az ott megjelent karikatúrák miatt. A vádlott 2006 februárjában a londoni dán nagykövetségnél hangosbeszélőn arra uszította a Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrák miatt tiltakozó tömeget, hogy dobjanak bombát Dániára és az Egyesült Államokra.

A londoni központi büntetőbíróság ügyésze arra hívta fel a figyelmet a vádiratban, hogy a szólásszabadság nem terjed ki a gyűlölet szítására és mások megfenyegetésére. A bíróság később szabja ki a büntetést, amikor már lezárták az ügyben párhuzamosan folyó többi pert is. A vádlott a legsúlyosabb esetben életfogytiglani börtönt is kaphat. A bűnösség kimondásakor a hallgatóság felzúdult, és egy tiltakozó személyt ki kellett vezetni a teremből.

A cikk utolsó mondata muzulmán hallgatóságra enged következtetni, jól látható tehát, mennyire befogadóak a muszlimok a mi kulturális értékeinkkel kapcsolatban. A szólás szabadságát kettős mércével akarják gyakorolni. Egyfelől folyamatosan előkerül médiánkban az iszlám sérthetetlenségének elve, mely az európai társadalmaiknak egyébként oly jelentős mértékben meghatározó kritika gyakorlásának tiltását, mondhatni cenzúrát jelent. (A cenzúra ezesetben öncenzúra, melyet nem hatóság ír ki, hanem a civil kurázsi hiánya eredményezi.) A muzulmánok részéről viszont gyakorlatilag korlátlan szólásszabadság iránti követelés jelenik meg, mely a fent részletezett gyűlöletbeszédeket, valamint az Ahmadinedzsad elnök által meghirdetett holocaust-tagadó karikatúra versenyt is magába foglalja. (Utóbbiról egyébként megjegyzendő, lám a keresztény-zsidó kultúrkör nem hördült fel. Mi, csupán megerősítve érezzük azt a vélekedésünket, hogy a karikatúrákkal az iszlám bebizonyította, mennyire intoleráns, vadállati vallás, mely gyakorlóinak egyetlen célja Izrael elpusztítása és az iszlám, mint a világ felett uralkodó vallás bevezetése).

A gonosz sok arcaEgyfelől tehát meg kéne értetni azon országokból érkező "vendégeinkkel", akik egyébként már oly sokszor visszaéltek vendégjogukkal, hogy mi a különbség a szólás szabadsága és a gyűlöletbeszédek között. Ehhez pedig a történelmi gyökereinket kéne azon kedves muzulmánokkal megismertetni, akik úgy döntenek, Európában szeretnék folytatni életüket.
Már egy korábbi post-ban is utaltam rá, hogy mivel az iszlám társadalmi berendezkedés teljesen eltérő a miénktől, lehet, hogy kedves barátaink úgy gondolják, azért mert a nagypolitika és a média támogatja őket, ezért évszázadokra beférkőzhetik magukat beteg tanításaikkal együtt, és uralkodhatnak felettünk. (Lásd a kereszt levetetése a francia iskolákban, míg a fejkendő viseletének engedélyét megkövetelik, ami egyébként még Törökországban is tilos.) Nem ismerik forradalmainkat, és népi mozgalmainkat, melyek oly sokszor átformálták, néha teljesen váratlanul és előre nem látható módon történelmünket. Ha például Németországban és Svédországban az állam továbbra is milliárdokat szór el mecsetek építésére, arab bevándorló munkanélküliek támogatására, stb. a népnek egyszer elege lesz belőle, hogy érdekeit ennyire figyelmen kívül hagyja a politika. Nagy érvágás a demokráciának a Berlin-Heinersdorfban épülő mecset körüli vitasorozat. Ha sokszor megismétlődik a jelenség, elterjedtebb lesz az iszlamofóbia, mely egyre erősödőben van a nyugat társadalmaiban.

Ha például az osztrák Standard internetes fórumait olvasgatom, mely újság egyébként liberális nézeteiről híres; ez magában foglalja azt is, hogy valószínűleg az olvasói tábora is a liberálisok közül kerül ki, nos azt látom, a legtöbbeknek elege van abból, hogy minket, európaiakat okolnak a muzulmánok sikertelen integrációja miatt.

Nos egy olyan vallás gyakorlója, mely alapelvei közt elutasítja a világi tudást, amely magát felsőbbrendűnek nyilvánítja ki, melynek gyakorlói nem hajlandók a befogadó ország nyelvét megtanulni, stb., nos ezen elemek sikertelen integrációja semmiképp nem a mi vállunkat terheli. Könnyű persze ennek ellenkezőjét elhitetni egy olyan Európával, melynek lakói még nem tették túl magukat a második világháború sokkján. Az iszlám kritikusait egyszerűen rasszistának bélyegezve (mintha az iszlám egy emberfaj lenne, nem pedig egy ideológia), az iszlamisták, és támogatóik (ún. dhimmi, azaz az iszlám felsőbbrendűségét elismerő keresztény) könnyen támadhatalan fedezék mögé tudják helyezni magukat.

Talán a fedezék mögül néha érdemes lenne kitekinteniük és egy kézzel fogható magyarázatot adniuk az iszlám, mint "béke vallása", és a fent ismertetett cikk bonyolult összefüggései között.

2007. január 4., csütörtök

Újra népszerűek a régi német nevek

Mint arról a Brussels Journal ír (magyarul itt), Brüsszelben egyelőre a Mohammed a leggyakrabban adott név. Egy másik blog beszámolója szerint Londonban hasonló a helyzet. Mindeközben a német N24 TV arról jelentett ma reggeli hírösszefoglalójában, hogy a 2006-os születési statisztikák szerint ismét kezdenek divatba jönni a régi német nevek.
Németországban az elmúlt húsz évben egyre inkább az a tendencia volt megfigyelhető, hogy modern hangzású, angol, orosz, vagy arab eredetű neveket adtak a gyerekeknek. A Siegfried, Hans, Klaus, Jürgen etc. ennél fogva inkább idősebb emberek nevei.

Talán jelentéktelennek tűnik a hír, de felfogható egy lassan a német köztudatba visszaszivárgó patriotizmus jeleként is. Épp ideje lenne...

2007. január 3., szerda

Hang the Bastard, hang'im high!

A FigyelőNet-en olvashatók magyarul kivonatok a nyugati sajtó reakciójáról Száddám akasztásával kapcsolatban. Sajnálattal veszem észre, hogy a legtöbb sajtóorgánum negatívan nyilatkozik a jeles eseményről. Száddám népírtásait és bűncselekményeit nem kísérte anno ekkora felháborodottság nyugati világunkban, most miért akarja hirtelen mindenki oltalmába venni ezt a szörnyeteget.

Így a die Presse: "Másfelől Szaddám Huszein felakasztása nem vet véget az iraki erőszaknak, sőt talán még inkább felgerjeszti." Ismerve a muzulmán világot felgerjednek azok bármin, így örülnek csak, hogy újra van min "megsértődniük", "megdöbbenniük".
Ne feledjük azonban, hogy Száddámot iraki bíróság ítélte el. A felháborodott "tömegek" pedig szélsőséges potenciális terroristák, nem pedig az "iraki nép". Azért nehogy már ezen bűnöző elemek reakciója alapján ítéljék meg a jeles eseményt. Mi van Európával? Miért vagyunk annyira beszarva a muzulmán szélsőségesektől, hogy sajtótermékeinben bólogatva helyeslik az iszlamisták cselekedeteit. Gondoljunk csak Milosevic esetére. Az európai sajtó egy emberként ítélte el tetteit. Amint egy muzulmán diktátorról van szó, aki veszélyt jelentett egész kis bolygónk békéjére, azonnal befosunk, és senki nem meri nyíltan felvállalni (a nyugati sajtóban), hogy igenis helyes volt a kivégzés.

A "der Standard" (egyébként kedvenc osztrák lapom) ellentmond annak a washingtoni értékelésnek, amely szerint a volt iraki elnök kivégzése "mérföldkő Irak számára a demokrácia felé vezető útján".
Meg kell mondjam, én igenis hiszek abban, hogy Iraknak kell a demokrácia. Hiszek abban, hogy az egész világon megvalósítható lenne a demokrácia, és a diktatúrákat, különösen azokat, melyek atomfegyvereikkel fenyegetik világunkat, meg kell szűntetni. Miért gondolja a Standard, hogy az irakikanak nem tesz jót, ha egy potenciális veszélyt eltávolítanak a demokráciájuk útjából? Persze, szélsőséges csoportok veszélyeztethetik a rendet és közbiztonságot. De talán mi, európaiak azzal segíthetnénk az iraki népet, hogy újságaink és a média nem az iszlamista elemek véleményeit hagyja jóvá, nem őket támogatjuk hallgatólagosan. Száddám kivégzése után belenéztem az EuroNews és Deutsche Welle hírtévék adásaiba, és sok iraki az örömkönnyeivel küzködve ujjongott a diktátor halála felett... mi van azzal az emberrel, aki Száddám tárgyalásán arról vallott, hogy a diktátor rezsimje hogyan irtotta ki családját? (erről részletesebben a Napidzsihádban olvashattok). Ezek az emberek nem érdemelnek elégtételt? Az ő véleményüket ki képviseli?

A francia Libération szerint sem igazságtétel történt Szaddám Huszein kivégzésével, hanem "polgárháborús bűntett".
Szeretném látni a Libération cikkeit arról az eseményről, amikor Száddám egy kurd falu (civil) lakóin tesztelte vegyi fegyvereit.

Vegyük észre; egy vérengző diktátorral kevesebb, énekeljük tehát együtt, "hang the bastard"!


Az Ahmadiyya szekta bemutatkozik 3.

Az Ahmadiyya szekta (melynek neve egyébként azt jelenti, az Ahmadiak) alapítója Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) a következőképpen nyilatkozott a mecsetek építésének szükségességéről:
"Jelenleg Jamaat-unknak (szektánknak - a ford.) nagy szüksége van mecsetekre, mely Allah háza. Városban, faluban, akárhol is építsenek mecseteket, azok a Jamaat növekedését szolgálják. Gondoljatok erre; lehet az város, vagy falu, éljen ott kevés, vagy sok muszlim, vagy akár egy sem, akárhol látjátok az iszlám terjesztésének lehetőségét, ott építsetek mecseteket. Allah majd gondoskodik a muszlimokról, és odavezeti őket..."
Hazrat Musleh Maud, szintén a szekta egyik vezető alakja, 1957-ben a következőket nyilatkozta:
"Ha Európában lehetőség van 2.500 mecsetet építeni (megj.: csak Németországban már ennél több mecset van, - a ford.), akkor a 'Nara-e-Takbir' hangja Európa legtávolabbi csücskeibe is elér. A hang egyik mecsetből a másikba száll majd. Akkor egész Európa egységesen hallja majd: 'Allah-o-Akbar' (ford.: Allah hatalmas) Amely napon ez megtörténik, tudják majd a keresztények, hogy az iszlám [...] győzedelmeskedett."
-ipahb

A szekta nyitottságát, toleranciáját, és hajlandóságát a társadalmi párbeszédre mutatja az alábbi falragasz is, mely a muzulmán szekta egyik nyilvános hirdetőtábláján, valamint a hozzájuk kapcsolódó internetoldalakon olvasható:


A felirat fordítása: " Heinersdorf-öffne-Dich. Követeljük, hogy az Ahmadiyya-mecset építését ellenzők nyilvánosan valljanak színt! Azoknak, akik ellenzik a mecset éptését, mindenki számára felismerhetőknek kell lenniük. Aki tehát szomszédokat, vagy barátokat ismert, akik ellenzik az építést, itt feljelentheti ezeket az ismerőset. Ne legyetek szégyenlősek! Egy mecset építés ellenzőktől mentes Heinersdorfot akarunk"

Hogy is volt Bolek úr esszéjében? Az iszlám már bebizonyította, hogy képes békében élni [...] más vallásúakkal együtt... Kell-e részleteznem egy olyan ország olvasóinak, amely megélte Szálasi Ferenc és Rákosi Mátyás diktatúráit, hogy mit is jelent mások feljelentése azon okból, hogy "másképpen gondolkodnak"? ...

Így sikerüljön...

Kívánom a muzulmán terroristáknak, hogy ezentúl minden merényletüknek ez legyen a végkimenetele. A német autóiparnak meg gratulálok - őszintén - nagyszerű ötletéhez a reklámért, melyről mondanom sem kell, hogy nem került nyilvános sugárzásra...


Inkább halott, mint keresztény

Az alábbi cikket a Dhimmiwatch blogban tették közzé. Egy muzulmán apáról szól, aki halálosan fenyegeti keresztény feleségét és gyermekét, mondván: vagy jó muzulmán lesz belőlük, vagy halott... a cikkel azt a nézetemet szeretném alátámasztani, hogy az iszlám nem fér meg más vallásokkal békében!
Hiába mondják az iszlám oly buzgó hívői, hogy ennek az esetnek semmi köze az iszlámhoz, a nyugati sajtó tele van ilyen esetekkel, naponta százával érkeznek hírek és blogbejegyzések olyan esetekről, amikor a muzulmánok erőszakosan akarják hitüket terjeszteni. És kérdem én; miről szólna másról az iszlám, mint a hívők gyakorlatáról? Bele lehet magyarázni a dzsihádba is, hogy az belső lelki vívódás (mint egyébként a Mein Kampf is), azonban ha a hívők nem így értelmezik, hanem keresztények és zsidók írtásaként, akkor a Koránt le lehet húzni a klotyón.
A kommunizmus is gyönyörű szép ideológia volt; mindenki egyenlő, mindenki megoszt embertársaival mindent. Aztán ahogy megvalósult az egy más kérdés. Ma mindenesetre nehéz lenne bárkit is találni Európában, aki a sztálinista rendszerről pozitívan nyilatkozna.

Az iszlámmal persze az a baj, hogy ott még az ideológia sem szép. Csúnya ideológia még csúnyább módon valósul meg; csak néhány elemet említve; a hit erőszakos terjesztése, a nők elnyomása, a családfő élet-halál ura a családban, mindenféle reform alapvető elvetése, a nem-muzulmánok lenézése, másod-, harmadrangú személyeknek tartása.

Nézzük hát, hogyan vívódik saját belső lelkében az amerikai muzulmán családapa az gonosznak szörnyű kísértésivel:

A cikk a konzervatív World Net Daily -ben jelent meg, január 2-án.
Egy keresztény hölgy, aki egykor az FBI informátora volt férjének állítólagos terrorista kapcsolatai kapcsán, most válni szeretne a radikális muzulmánnak leírt férjétől, aki azt mondta, büszke lenne fiaira, ha azok felrobbantanák magukat Allah nevében.

A nő azonban egyedül küzd, miután a hölgy ügyvédje visszalépett az ügytől, és a bíró nem engedte új ügyvéd megjelenését a bíróság előtt. Ezután a bíró a tárgyalás elhalasztásának kérelmét is elutasította.

Rosine Collin Ghawji két fiának élete a tét, melyről az asszony férje azt nyilatkozta, "vagy jó muzulmánok lesznek, vagy meghalnak".

Ghawji asszony tehát nem csak a saját szabadságáért küzd, hanem két fiának, Louis-nak és Takek-nek az életéért is, amelyet apjuk radikális iszlamista tervei veszélyeztetik.

Joe Kaufman, aki évek óta vezet egy terrorellenes szervezetet, megjegyezte, hogy Ghawji asszony gyermekei e-mail-en és egyéb kommunikációs csatornákon keresztül próbálták közölni barátaikkal, hogy apjuk Szíriába akarja küldeni őket, akaratuk ellenére, nagyapjuk pedig azt igérte, jól elveri őket, ha megérkeztek.

... folytatás következik ...

2007. január 2., kedd

Az agymosás megkezdődött 2. rész

A BBC oldala arról jelent, fennáll a veszélye a muszlimok "elidegenedésének" Európában, ha a kormányzatok nem kezelik megfelelően a muzulmánok elleni diszkriminációt.

A "Rasszizmust és Xenofóbiát Figyelő Európai Központ", a European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) végzett már hasonló felméréseket antiszemitizmus tárgykörében is, és megdöbbenve állapították meg, hogy Európában az utóbbi évtizedben félelmetes mértékben növekszik az antiszemitizmus. A kutatásokat tovább folytatva arra jöttek rá, hogy az újonnan megjelenő antiszemitizmus főleg a muzulmán bevándorló lakosság felől jelentkezik. A kutatásokat ekkor leállították. Hiszen a megjelenő jelentésben ez negatív színben tüntette volna fel kedves integrálódni nem akaró moszlim barátainkat.

A jelentés elfelejt különbségeket tenni. Az új jelenség az "iszlamofóbia". Azaz az iszlámtól való félelem. Ezt a jelenséget a jelentés "rasszizmusként" értékeli. Kérdem én; az iszlám mióta tekintendő emberfajnak? Itt tisztán arról van szó, hogy megjelenik európában egy vallás, melynek követői erőszakkal próbálják terjeszteni hitüket (halálos fenyegetések az iszlám kritikusaira, tüntetések, mellyel megfélemlítik a lakosságot, stb.). Aztán vezetőink kijelentik, hogy az iszlám a béke vallása, és hogy mi milyen hülyék vagyunk, hogy ezt nem vesszük be, és egyáltalán, miért nem akarjuk, hogy minden sarkon legyen egy mecset.

Egy másik kérdés, mellyel a BBC-s cikk foglalkozik, a muzulmánok sikertelen integrációja, mely állítólag arra vezethető vissza, hogy mi, európaiak "kiutáljuk" őket. Minthogy időm nagy részét német nyelvterületen töltöm, alkalmam volt számos kapcsolatot kialakítani az ottani lakossággal, köztük sok muzulmánnal is (zöldséges, döner-árus, de még egy-két személyes barát is), meg kell mondjam, még nem találkoztam törökkel, aki helyes németséggel beszélt volna. Sok történetet hallok török családokról, akik húsz éve Németországban, vagy Ausztriában élnek, de egyes - főleg a női - családtagok épphogy csak köszönni tudnak németül. (Azért inkább a női családtagok nem beszélnek, mert ők egész nap otthon kell, hogy üljenek.)

Sajnálatos jelenség egyébként, hogy a második-harmadik generációs moszlim ifjak rosszabbul beszélik új hazájuk nyelvét, mint a bevándorolt szüleik.

Egy bécsi úr arról írt a der Standard-ban, hogy amikor délelőttönként a parkban sétál, szinte mindig lát iskoláskorú gyerekeket a parkban focizni. Amikor iskolaidőben rákérdez, miért nem iskolában vannak, azt a választ kapja: "kopj le, szemét náci!" Nos ez is mutatja, mekkora tiszteletben nevelik ezeket a gyerekeket a befogadó kultúra iránt.
A muzulmánok tehát az oktatásban nem hajlandóak részt venni, és lenézik a befogadó kultúrát. Szerintem ebből a kiindulóhelyzetből nehéz egy sikeres integrációt megvalósítani, bármennyire is szeretnénk.

Ne feledjük el, hogy az iszlám magában alapvetően elutasítja a világi ismereteket (azaz amit az iskolában tanulnak), sőt azokat le is nézi, elpusztítandónak tartja.

Egy másik problémakör az EUMC felmérésében a muzulmánok ellen elkövetett erőszak. Nos, én személyesen nem emlékszem az elmúlt fél évből egy cikkre sem, ahol muzulmánt azért bántalmaztak volna, mert muzulmán. Ezzel szemben emlékszem, hogy a berlini új pályaudvar átadásán egy muzulmán (Németországban ezeket úgy hívják eufémisztikusan, egyben megtévesztően: bevándorlási háttérrel rendelkező polgár Bürger mit Migrationshintergründen) ifjú azt találta szórakoztatónak, hogy késsel szúrkálta a tömegből hazaindulókat. Körülbelül húsz áldozata volt a fiatalembernek, és mint később kiderült, a kés HIV fertőzöttségének gyanúja is fennállt.
Egy másik eset a napokban történt, szintén berlinben, egy muzulmán fiú leszúrt egy német fiatalembert, mert az utcán mellette elhaladva "ránézett".
Tavasszal a berlini Rütli iskolában a tanulók ellehetetlenítették az oktatást. A Rütli iskolában a tanulók aránya: több, mint 90% muzulmán. Késekkel, kövekkel támadtak nem muzulmán társaikra és a tanárokra.

Még egy elem eszembe jut, amely nem erőszakkal van összefüggésben, de erősíti a muzulmánokban a német kultúra lenézését. Ez a Sat1 tévéadón rendszeresen sugárzott "Guckst Du" és "Guckst Du weita" c. förmedvények, melyek nevetségesnek, és alsóbbrendűnek állítják be a német kultúrát. Egyes, a sorozatban bemutatott "gag"-eknél nagyságrendekkel kevésbé voltak sértők a dán karikatúrák, és láthattuk a reakciót. Hangsúlyozom tehát, amit a korábbi bejegyzésekben is írtam, hogy egyelőre a szólás szabadsága a muzulmánok mellett áll. Persze mi, európaiak meg nem vagyunk akkora idióták, hogy ha valaki viccel a kultúránkról azonnal kivonulunk az utcákra ostoba táblákkal. A muzulmánok tehát örüljenek csak a szólás szabadságának.

A berlini heinersdorfi mecset építését ellenzőket, és az iszlámkritikusok folyamatosan kapnak halálos fenyegetéseket (néha be is váltottakat) a moszlimoktól.

A tavalyi év elején három németországi török bevándorló úgy megvert egy terhes német lányt, hogy az elvetélt. A verés oka az volt, hogy a török barát (akitől a gyerek volt, és aki egyike volt a lányt bántalmazó három fiatalnak), nem merte bevallani otthon hogy nem-muzulmán nőtől lesz gyereke. A kitagadástól való félelmében inkább a bűncselekményt választotta. Három barátjával elcsalták a lányt a parkba, ahol lefogták és egy padra kötözték. Mindhárman elkezdték ököllel a gyomrát verni, illetve a hasára ugrálni, közben azt kiabálva: "Ist das Kind schon tot?" (Halott már a baba?). A hír egyébként felkavarta a német közvéleményt is, tele voltak vele az újságok.

Nos, csak így első nekifutásra ennyi atrocitás jut eszembe német nyelvterületről a muzulmánok részéről.

Muzulmánok ellen elkövetett atrocitásról nincs tudomásom, de aki lát/hall ezzel kapcsolatos hírt, szívesen várom a kommentekbe.

A jelentés arról is ír, hogy muzulmánok nehezebben jutnak munkához és lakáshoz. Nos, pár hete megnéztem magamnak egy lakást, amit ki szerettem volna bérelni. Szépen, ahogy itthon tanultam kiöltöztem, nyakkendő, öltöny, végülis jó benyomást akarok tenni a háziúrra. Előttem egy muzulmán srác nézte meg a lakást, kicsit korábban érkeztem, így még találkoztunk. Körülbelül úgy nézett ki a fiú, mint valami east coast rap banda egyik gangster háttértáncosa, szájából cigi lógott ki. Csodálkozom, hogy így miért nem jut lakáshoz. Ismerőseim elmondása szerint sok "laza" fiatal állásinterjún is így jelenik meg, ha egyáltalán hajlandó elmenni, és nem olyan a hozzáállása a társadalomhoz, mint a fent részletezett Rütli iskola-béli nebulók, vagy az európa nagyvárosait ellepő muzulmán fiatalokból álló gang-ek, akik német, osztrák és angol kisfiúk és kislányok mobiltelefonjait, pénztárcáját veszik el. A német nyelv egyik új jövevényszava az "MC Gangs", amely pont ezeket a "wannabe - rapperbandákat" írja le.

Ja, a szuperokos "agymen", aki a fenti jelentést kezdeményezte, Beate Winkler eurokrata. Csakhogy tudjuk, kinek köszönhetjük majd Európa iszlamizációját.

Személyes értékelésem:
Fel kell hagyni azzal a nézettel, miszerint mi, európaiak hordoznánk magunkban eredendő bűnként a rasszizmust. Igen, itt van a nyakunkban a második világháború és a holocaust szörnyűségeinek terhe! Tény, hogy sokat kell azért tennünk, hogy megelőzzünk egy hasonló katasztrófát! Azoban ne essünk át a ló túlsó oldalára. Vegyük észre, hogy most, ezúttal, NEM mi vagyunk a hibásak.
Sajnos a muzulmán szélsőségesek érzik bennünk ezt a mentalitást, az "eredendő bűn" szemléletet, és mindent megtesznek, hogy kihasználják. Ne hagyjuk!!!!

Európai nők! Szabadítsátok fel magatokat!

Az alábbiakban szeretném bemutatni azt a kollekciót, melyet sok európai és muzulmán úgy jellemez, hogy felszabadítja a nőket. Nos, a Mátrix trilógiából nyúlva a szlogent, hadd nevezzem el az alábbiakban bemutatott sorozatot "Free Your Mind Collection"-nek.
Olcsó, divatos, és állítólag felszabadítja a női lelket. Kötelező bevezetéséhez nem kell más, mint erősen hinni, hogy az iszlám a béke vallása, és békésen megfér más vallásokkal.
Kedves politikusaink! Kérjük, folytassátok liberális szónoklataitokat és intézkedéseiteket a muzulmán bevándorlók javára, kérjük hagyjátok őket továbbra is mecseteket építeni, adjatok nekik munkanélküli segélyt, és csodáljátok a multikulti társadalmat, ahol békében élnek párhuzamos társadalmak! Folytassátok mindezt, hogy az alábbi kollekció a 2050-es év legmenőbb viselete legyen.

1. Hijab

A szó (hijab) az arab "elfedni" szóból ered, és azt a sálat írja le, melyet a muzulmán (hamarosan európai) nők viselnek.

Sok muzulmán (és liberális európai) a kendőt a vallásosság és a nőiesség szimbólumaként tartja számon, számos színben és stílusban létezik.

A nyugati országokban előforduló leggyakoribb változat négyzet alakú, és a fejet és a nyakat borítja, de az arcot szabadon hagyja.

Személyes kommentár: Igen, az európai lányok -már látom - nagyon szívesen hordják majd. Igaz, hogy manapság órákat ülnek lányaink a fodrászszalonokban, hogy szép hajukat megmutathassák a világnak, a fodrászathoz kapcsolódó ipari szektor pedig milliárdokat költ évente a legkülönbözőbb termékek előállítására, de ha egyszer Allah azt mondja, hogy kell, akkor nincs mese, kell. Különben is felszabadítja a női lelket, és most, a globális felmelegedés időszakában különösen praktikus, ha berohad nyáron az ember nyaka.

2. A niqab és a burka (burqa)

Ha már globális felmelegedés, akkor a niqab és a burka különösen praktikus viselet. És különben is; ha az arab asszonyok Afganisztánban kibírták a tálibok alatt, akkor az európai lányok is bírják ki. Ja, hogy az arab nők otthon ültek egész nap a hűsben, mert tilos volt dolgozniuk és kíséret nélkül az utcára menniük? Hátmajd akkor a mi lányaink sem mennek dolgozni! Sőt a szavazati jogot is elvesszük a nőktől! Mondta Allah bá', hogy a nők szavazhatnak?

A niqab egyébként a bal oldali hölgyön látható viselet, mely csak a szem körüli területet hagyja nyitva. Néha egy csík a két szemnek a kivágás, néha két külön kivágás van a két szemnek.
A niqab volt az, amelyről Jack Straw angol kabinetminiszter októberben azt nyilatkozta, jobban örülne neki, ha a muszlim nők nem takarnák el az arcukat. (Erre jöttek azok az ominózus kijelentések ultraliberális közéleti személyektől, hogy ez a ruha felszabadítja a nőket.) A niqabot egyébként a hozzá tartozó sállal kell viselni.

A burka a legkonzervatívabb muzulmán viselet. A teljes arcot és testet borítja. A burkát viselő csak egy lazábban szőtt szöveten (amolyan textil rácson) keresztül szemlélheti a világot.

Személyes kommentár: külön tetszeni fog ez a viselet kedvenc női előadóink új CD-inek címoldalán. De tényleg; 2050-re nem lesz elegendő egy formás test egy albumhoz. Zenélni kell majd tudni, nem a popsit riszálni!

3. Az Al Amira és a Shayla

További népszerű viseletek.

Az al-amira kétrészes fedőkendő. Egy szorosan a fejre kötözött sapka-szerűségből - melyet főleg pamutból és poliészterből készítenek - és a hozzá tartozó cső-szerű sálból áll.

A shayla hosszú, négyszögletes sál, melyet a Golf öböl térségében viselnek sokan. A sálat a fej köré tekerik és egy tűvel a ruhához rogzítik, a vállnál.

Személyes kérdésem csak az, hogy egy európai nő melyik ruhájához veszi majd fel. A képen bemutatott fekete, földig érő arab ruhákon kívül ugyanis nemigen passzol semmihez.
Kivéve ha valaki ezt vonzónak tartja:


4. A khimar és a csador (chador)

Kollekciónk utolsó két darabja.

A khimar hosszú, csúcsos kendő, mely egészen a derékig leér. Takarja a nyakat, a hajat, a vállakat, az arcot azonban szabadon hagyja.

A csadort, mely talán a legismertebb viselet, főleg az iráni nők hordják, amikor nyílt utcán vannak. A teljes testet fedi, csak az arc látszik. Gyakran egy kisebb sálat is viselnek alatta.


Csak egy jótanács, mielőtt a nagy toleranciánkban mindenkinek elszállna az agya. Aki azt állítja, vagy gondolja, hogy a fenti viseletek bármelyike felszabadítja a női lelket, vegye fel a mindenkori ruhadarabot, és töltsön el benne egy hónapot. Ha a hónap végén még mindig nem jelentkeznek öngyilkossági hajlamra utaló tünetek az illetőnél, és tényleg úgy érzi, a viselet felszabadította, akkor leülhetünk beszélni...


2007. január 1., hétfő

Az Ahmadiyya szekta bemutatkozik 2.

Mint arról korábban beszámoltam, egy radikális iszlamista szervezet, az Ahmadiyaa szekta azt tűzte ki célul, hogy a lakosság egyértelmű elutasító állásfoglalása ellenére Heinersdorfban, Berlin egyik külkerületében építik fel következő bástyájukat az iszlám erőszakos terjesztésének harcában. Berlin-Heinersdorfban a muzulmán lakosság aránya nem haladja meg azt a mértéket, amely indokolná egy mecset felépítését, nem beszélve arról, hogy Németország területén már több, mint 2.600 mecset épült, és számos további mecset épülőben van, vagy tervezik építését. A radikális szektához egyébként már 15 mecset tartozik Németországban, ebből hat a 2004-es év folyamán épült. A szekta németországi központja szintén Berlinben van, a Wilmersdorfi mecsetben. Világszerte mintegy 14.000 mecset tartozik a szekta irányítása alá.

Érthetetlen tehát, hogy ha a szekta valóban a hosszú távú békés egymásmellett élés céljával van jelen Németországban, miért lehet oly fontos számukra a fent részletezett körülmények között a Heinersdorfi városrészben következő mecsetüket emelni.

A történet legszebb eleme a politika reagálása. Több elemzés látott már napvilágot a politika és a nép elhidegüléséről Európa több országában. Országaink vezetői egyre többször hagyják figyelmen kívül a nép kívánságát, még olyan esetekben is, amikor egyébként a nép felől érkező jelzések egyértelműek, a realitás talaján mozognak, és megvalósíthatóak. Történik ez a fenti mecset esetén is. Mint arról az OutCut TV beszámol, a buzgó városvezetés a két ünnep között hozott pozitív döntést a berlini nép által egyértelműen elutasított mecset megépítésére. Két ünnep közötti buzgalmukban berlin politikusai - feltehetőleg a sok mákos bejgli tudatmódosító befolyása alatt - nemhogy megállapodtak egy a nép akaratával szöges ellentétben álló rendeletről, de már ki is tűzték az alapkő letételének időpontját, melyet január 2-ára jelöltek ki.
Ó, bárcsak ilyen gyorsan születnének meg a döntések a valóban fontos építkezésekről, és bár ilyen gyorsan folynának a munkálatok más esetekben is. Mi lenne, ha egyszer olyan kérdésben születne ilyen gyors döntés, ami valóban a társadalom hasznára válna? Például egy autópálya megépítése, vagy bővítése kérdésében... Az Outcut TV internetes oldala szerint a berlini fal lebontása óta nem került sor Németországban ilyen gyors ütemben zajló építkezésre...

Berlin-HeinersdorfAkárhogyan is, a fenti döntésbe a berliniek nem nyugodtak bele. Az IPAHB polgári kezdeményezés újabb demonstrációra hív fel:

"Kedves Társaink!
Az új évben sem marad el a berlini Pankow-Heinersdorf polgárainak ellenállása. Az újévet egy az Ahmadiyya szekta alapkőletétele elleni demonstrációval kezdjük.
2007. január 2-án 10:30-kor mindenkit szeretettel várunk a Tiniusstraße-n, hogy csatlakozzon tüntető menetünkhoz.
A földszerzést a külön az alapkőletételre Londonból Berlinbe utazott kalifa (így hívatja magát a szekta vezetője, - a ford.) a megfelelő nyilvánosság előtt szeretné ünnepelni az eseményt.

Segítsen abban, hogy ez ne valósulhasson meg!
Aki ilyen plakátok előtt, ilyen események közepette olyan jelszavakkal dobálózik, mint "Szeretetet mindenkinek, gyűlölet senkinek" (ez a szekta megtévesztő jelszava a ford.), az nem más, mint egy hazúg és demagóg!

Zavarjuk meg ennek az antidemokratikus, és keresztényellenes szektának új támaszpontjának kiépítését Pankow-Heinersdorfban.

Köszönettel, az ipahb "

Engem a fenti történetben tényleg az döbbent meg a legjobban, hogy politikai vezetőink tényleg ennyire buzgón mindent hajlandóak megtenni azért, hogy az iszlám teret nyerhessen Európában, és mindezt olyan bűnöző, antidemokratikus módszerekkel, hogy megpróbálják a népet kizárni a döntéshozatal befolyásolásából!
(Lásd: a nép akaratával ellentétes döntést a két ünnep között hozták meg, gyorsított eljárással.)

Ha a politika egy demokráciában elfelejti, hogy kitől is kapja a hatalmát, könnyen instabillá válhat egy demokrácia.
Akár ilyesmire is gondolhatnék:

Ha kiterjednek az ennek eredményeként létrejövő polgári mozgalmak, és tegyük fel bármilyen passzív ellenállást hirdetnek meg, könnyen lehet, hogy egyszer csak nem lesz több állami segélyre keret a munkanélküli, az integrációt elvből ellenző bevándorlócsaládok támogatására, akik még a befogadó ország nyelvét sem beszélik, és egyetlen céljuk az iszlám terjesztése. Az őslakosságot pedig lenézik. Valóban virágzott a jóléti demokrácia a nyugat országaiban az elmúlt évtizedekben. De az elmúlt évek során egyre több jel mutat arra, hogy ez a rendszer recsegve-ropogva összedőlhet. "Halál a szabadságra!" - írta egy muzulmán uraság a táblájára a Mohamed-karikatúrákat követő londoni demonstrációkon. Persze, halál reá. Kedves mór barátaink csak azt felejtik el, hogy Európa még mindig a mi hazánk. Mi vagyunk azok, akik eltűrjük, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának keretében ideérkező muzulmánok az életünkre törjenek, az életünket veszélyeztessék. Sokan közülünk, európaiak közül repeső szívvel várjuk azt a pillanatot, amikor vége az ez irányú túlzott toleranciának, ultraliberalizmusnak, és felelevenítjük Európa keresztény tradícióit, mint amilyenről például ebben a bejegyzésben írtam.

Vigyázni, tehát, kedves muzulmánok a nagy szavakkal, mert tudjátok, "magyar gyerek megvágja..."

Karácsonyi köszöntő ... burkában

Mint arról a Western Resistance írt december 30-én, a brit Channel 4 TV adó elhatározta, hogy "alternatív megoldásként" egy hölgy burkában tartja adójukon a karácsonyi köszöntőt. A tévéadó először Khadija Ravat asszonyt kérte fel a köszöntő megtartására, aki az Interpal-nek, egy "úgynevezett" jótékonysági intézménynek az elnöke, melyet azonban az USA Kincstára terrorista szervezetként tart számon.
Khadija asszony tíz nappal később karácsony előtt - vélhetőleg vallási csoportosulásának kérésére - visszamondta a felkérést.

A Channel 4 azonban eltökélt volt azirányú elhatározásában, hogy egy fedett arcú muszlim nővel mondatja be a karácsonyi köszöntőjét. Így amíg más adókon a Királynő tűnt fel zöld ruhájában, a multikulturalizmus nagyszerűségéről szónokolva, a Channel 4-en egy fedett arcú muszlim nő szólította meg hittársait. A nő azt állította magáról, hogy Khadijá-nak hívják.

Atkinson burkában (a Daily Mail képe)A Daily Mail részletes információkat közölt erről a magát Khadijának (a továbbiakban Khadija 2-nek) nevezett hölgyről. Khadika 2 (a karácsonyi köszöntő keretében) kritizálta Jack Straw október 5-i kijelentéseit a burkáról. Khadija 2 szerint a burka "felszabadítja a nőket". Ez a bizarr álláspont, és a mögötte felsorakoztatott érvek egyeseket arra engednek következtetni, hogy a magát Khadijának nevező hölgy valójában Yvonne Ridley volt, az az újságírónő, akit az Al Jazeera azért rúgott ki, mert túl szélsőséges nézetei voltak. Ridley-t a talibán arra kényszerítette Afganisztánban, hogy felvegye az iszlám hitet, most pedig a tévében szerepel, eltakart arccal, és azt hirdeti, a burka felszabadítja a nőket.

A Mail szerint azonban a kendő mögött egy Elaine Atkinson nevű, 38 éves brit nő volt, aki 1996-ban vette fel az iszlámot. A hölgy nagyanyja sufragette volt, ő maga pedig korábban nagy feminista hírében állott. Korábban Atkinson patkányoknak írta le a muzulmánokat. Ezzel szemben most azt állítja Atkinson, szeretné, ha az Egyesült Királyság pub-jai helyén mecsetek épülnének. Miután egy pakisztáni férfihoz ment feleségül, Atkinson felvette a Khadija Iqubal nevet.

Egy sheffield-i gyűlésen korábban azt mondta muzulmán társainak, hogy helytelen zenét hallgatni, vagy szappanoperákat nézni a tévében. Arra is felszólította a muzulmánokat, hogy egyáltalán ne nézzenek tévét. Most mégis vállalta a televíziós fellépést, arcát egy kendővel takarva.

Az Atkinsonhoz közel álló iszlamista szervezet neve Minhaj ul Quran, mely bár egyszer feljelentést tett a szélsőséges Ahmadiyya szekta ellen, tagjait hitetlennek titulálva, és propagandájában szerepelnek bizonyos nőjogi elemek, egy 2005-ös internetes bejegyzésükben a következőket állítják:
"célunk az iszlám világuralmának kiharcolása, az ateista ideológiák befolyásának kiiktatása, valamint az iszlám uralma mind a politika, a kultúra, a tudományok, a társadalom, a spiritualitás és a gazdaság területein."

A dán karikatúrabotrányban a szekta vezetője, Mohammed Quadri, azok között volt, akik a vélemény nyilvánításának szabadsága elleni petíciót aláírták.

Mivel minden jel arra mutat, hogy a szervezet messze nem tekinthető mérsékelt szervezetnek, a Channel 4 óriási baklövést követett el "alternatív" karácsonyi köszöntőjével, melynek kapcsán azt is nyilatkozták: "a Minhaj-ul-Quran mozgalma békét és toleranciát hirdet más hitek felé. Az extrémizmus és radikalizmus minden formáját elutasítják."

A radikális iszlám mételye Európa szívében

Aki neadjisten azt gondolná, az iszlám Magyarországra nem jelent veszélyt, téved. Igaz, elmúlt már a török invázió, melyről az előző bejegyzésekben voltam bátor írni. Igaz, a londoni tüntetések, melyek a Mohammed karikatúrákat követték, "távolinak tűnnek", ugyanúgy, mint az "állandóan megsértett", mindenen műfelháborodó muzulmán tömegek, akik két kecske megbaszása között nem átallanak dán zászlókat égetni. Kérdem én; 1. Honnan tudnak egy ázsiai faluban a hegyek között, hogy mi jelenik meg a dán újságokban? (Én még magyarként sem tudom, kivéve, ha a cikk botrányt kelt, és a nemzetközi sajtóba bekerül) 2. Honnan lett mindenkinek hirtelen ezekben a távoli falvakban dán zászlaja, amit égetni lehet? Rejtélyes kérdések, de mondhatnám azt is, hogy a muzulmánok már a spájzban vannak. Idejönnek informálódni, heccelni a népet, majd hazamennek és felbújtják ellenünk az ottaniakat. Megszervezett műbalhékról még lesz szó ebben a blogban.

Ami miatt most billentyűzetet ragadtam, az az alábbi videó. Tudósítottam már róla, hogy egyes szomáliai bevándorlók Norvégiában "hazajárogatnak" otthoni iszlamista barátaikat támogatni. De nem kell ehhez az oly messzi északra felmenni. Szomszédságunkban is virágzik az iszlamoturizmus. Az alábbi videó a háború idejére Boszniába érkezett iszlamista szélsőségeseket mutatja be, akik, miután kegyetlenkedéseiket végrehajtották, vérszomjukat kiélték, továbbvándorolnak más, háború-sújtotta övezetekbe. Bosznia - földrajzi adottságai, instabil politikai rendszere és működésképtelen rendészete és nemzetbiztonsági hivatala miatt - jó búvóhelyet, ezáltal előretolt támadási pontot jelent sok iszlamistának.

A video alatt olvasható a videóban elhangzottak magyar fordítása azon kedves olvasók részére, akik (még) nem sajátították el az angol nyelvet.

Európa szívében... több ezer arab harcos.

Zenica 1995

Azért jöttek, hogy szent háborút vívjanak a bosnyák sereg oldalán. Parancsnokaiknak azonban nagyobb terveik vannak.

A bosnyák elnök, A.I. egy tiszta moszlim brigád kialakítását rendelte el. Azután beengedett az országba több mint 6.000 külföldi muzulmánt, legtöbben közülük a Közel-Keletről érkeztek.
Néhányan közülük beépültek a muzulmán brigádokba, néhányan saját egységeket alakítottak ki, a Mudzsahaddinokat (Mujahaddin). Ezek számos atrocitást követtek el. A Sky News -hoz érkezett szalagokon lefejezéseket és kínzásokat végeznek (ezek a muzulmánok).

Főhadiszállásuk ez a romos gyárépület volt. Akkoriban félelmetes hely volt, [...] közeledésünket (a helyiek) gyanakodva figyelték.
Megtiltották nekünk, hogy filmezzünk, felírták a rendszámainkat az őrök pedig már "leadták a drótot". Olyan történet ez, amelyet sokan nem szeretnének hallani. Hogy miért? Azért mert Mujjahaddinok százai voltak ott, néhányan közülük azonban még mindig a környéken vannak. Információink szerint sok Mudzsahaddin, valószínűleg több száz, továbbra is itt maradt. Néhányan letették bár a kalasnyikovokat, de nem mindegyiket.

"Naív lenne azt állítani, hogy nem maradtak itt harcosok. Bizonyos okokból beszivárogtak közénk."

Benjamin Z., brit állampolgár is itt maradt hamis, olasz útlevelét használva. M.-ban lőtték le '97 márciusában, amikor rabláson kapták. A dzsihádhoz akart pénzt szerezni.
Úgy gondoljuk, M. faluban van eltemetve több más mujjahaddinnal együtt. Elkezdtünk forgatni, de a falubéliek olyan ellenségesek voltak, hogy le kellett állítanunk a kamerát. Itt nem csak a történelemről van szó, a "most"-ban vagyunk. A hozzánk eljuttatott dokumentumok jelzik a probléma nagyságát.

A Sky Newshoz számos dokumentumot juttattak el, köztük "Top Secret" besorolásúakat, például ezt, mely 1700 mujahaddin nevét tartalmazza. A nevek között számos szaudi, jemeni és egyiptomi. Öt brit állampolgár neve is felmerül. Például: Sehid J., engleska, mely azt jelenti, angol - poginuo, ami azt jelenti, bevetés közben ölték meg.
Itt egy másik "engleska", Mohammed A. További nevek, melyeket angolnak jelöltek meg: Abu K. A, [...] (itt arab nevek felsorolása következik)

Ezek az oldalak több száz mujjahaddin nevét tartalmazzák, akik bosnyák útlevelet kaptak a háború után. A nevüket is megváltoztatták. Például: Abdullah Khaled új neve Klokic lett.
Nyugati Hírszerző hivatalok most nyomást gyakorolnak Boszniára, hogy derítse ki, hol is vannak pontosan most ezek az emberek, és mit csinálnak. Azt is kérik, tudják meg, vajon ezek közül az emberek közül bárki is kapcsolatban lehetett-e azzal a három muzulmánnal, akit múlt hónapban terrorizmus vádjával tartóztattak le. Lőfegyvereket, robbanóanyagokat és egy videó-vallomást foglaltak le.

Ebben a szarajevói börtönben tartják őket fogva, melynek eredményeként már sikerült hét svédországi kapcsolatot felderíteni.

[...]

A letartóztatások sokkolták a bosnyák közvéleményt. A helyiek azt kérdezik, honnan szerezték ezek az emberek az ötleteiket? A iszlám bosnyák verziója magában foglalja a rúzst és a sört is. De 95-ben nemcsak harcosok érkeztek, velük jött az ideológia is.

A háború sebeit viselő lakóházak árnyékában emelkedik az ország legnagyobb mecsete, a [...], melyet szaudi pénzekből építettek. Ennek a mecsetnek semmi köze a terrorizmushoz. De terjeszti az iszlám egy szélsőséges fajtáját, mely a dzsihádra szólít fel. Szarajevóban mindenhol olvashatók már szaudi üzenetek. Az iszlám ezen szélsőséges fajtájának megérkezése előtt nem volt látható boszniában olyan ember, aki ilyen imákat támogatna, ilyen ruhákat viselne, vagy olyan ideológiákban hinne, amelyek a három helyi letartóztatásához vezettek.
A radikális iszlám szándéka, hogy mély gyökeret verjen a közösségben. Még akkor is, ha ez egy [?] csata.

Bosznia ezen sarka sokkal jobban reprezentálja, hol is van az ország, mind földrajzilag, mind kulturálisan. De a változás magvait 95-ben vetették el.

A háború kegyetlenné tette a generációt. A képeken bosnyák muzulmánok láthatók, amint épp egy ortodox templomot rongálnak meg.

Ezen a képen pedig egy boszniai szerbet kérdeznek ki. Már tudja a sorsát, a filmben később ugyanez az úr félig lefejezve látható.
A bosnyák muzulmánoknak nincs szükségük bátorításra, hogy atrocitásokat kövessenek el, (a háborúban) ezt minden oldal csinálta, de a külföldről érkezett muzulmánok új ideológiákat hoztak magukkal, a dzsihádot.

Ezen a videón egy arab próbálja rábeszélni bosnyák társait, hogy engedjék, hogy megölje a szerb foglyokat. Végül el is vezeti őket a halálukba.

Kemény játékosokat is küldtek Boszniába, köztük azt az embert, aki részt vett a 9/11-es csapás kitervelésében. K.S.Mohammed és Abu S.A., akit ezen a képen Osama bin Laden mellett láthatunk. Az ok, amiért ülve látjuk, hogy Boszniában a lábába lőttek.

A brit Andrew R, aki áttért a muzulmán hitre, és terrorizmus vádjával zárták börtönbe, szintén részt vett a Boszniai háborúban a 90-es évek közepén.

A Bosnyák Rendőrség Főhadiszállásán nyomon követik a dzsihadistákat.

Sok tiszt, köztük sokan harcoltak is a mujjahaddinok ellen, úgy vélik, létfontosságú éveket vesztegettek a háború után, mert nem volt olyan hivatalos szerv, amely felügyelete alatt tarthatta volna az egész országot. Szerintük a fő cél(ja a mujjahaddinoknak), hogy radikalizálják a moszlimokat a térségben.

"Ezeknek az embereknek a fő célja, hogy beszivárogjanak a társadalmunkba, és kiépítsék logisztikai és operációs bázisaikat. Ezek potenciális veszélyt jelentenek majd Európára."

A videón egy Boszniába tűzött iszlám zászló látható, és kiáltások, melyek a dzsihád kiterjesztésére szólítanak fel.

A háború után ezek közül az emberek közül sokan elmasíroztak innen más konfliktusok sújtotta területre. Boszniát kiindulópontnak akarják használni - eddig nem sikerült nekik. De Bosznia nagyon jó hely elrejtőzni, tervezgetni, és mozogni. Ezért maradtak itt sokan...

A törökdúlások hatása a népességre

Az alábbiakban szemelvények olvashatók Engel Pál forráskritikai tanulmányából, mely a História c. folyóirat (1999) XXI./8. számában jelent meg.
Mindezzel azon vélekedések alól szeretném kirántani a talajt, melyek megrögzötten állítják, hogy az iszlám békében képes más vallásokkal együtt létezni.

A cikk:

A terjeszkedő Oszmán Birodalom 1389-ben Rigómezőn [...] döntő győzelmet aratott a szerbeken, ezáltal a Magyar Királyság déli szomszédja lett. Megkezdődött a török-magyar összecsapások sok évtizedes sorozata, amely végül Belgrád elestéhez (1521), a mohácsi ütközethez (1526), majd Buda (1541) és a középső országrész meghódításához vezetett.
Mielőtt a voltaképpeni török hódítás 1521-ben elkezdődött volna, a végeken [...] állóháború folyt[...]. A portyák [...] kényszerűek is voltak, mert a katonák általában alíg kaptak zsoldot, és megélhetésüket főleg rablásból fedezték. Csak a Dunán illetva a Száván kellett átkelniük, hogy ellenséges földön találják magukat, ahol garázdálkodhattak kedvükre. Kifosztották a lakosságot, elvitték a termést, elhajtották az állatokat, és gyakra, mintegy élvezetből gyújtogattak és gyilkoltak is. A törökök betöréseit az tette a magyarokénál súlyosabbá, hogy ők rabszolgára is vadásztak, akiket otthon jó pénzért el lehetett adni, ezért betöréseikkor foglyok tömegeit is magukkal hurcolták.

Falvak pusztulása

Az első magyarországi török betörésre már 1390-ben, a rigómezei csata utáni hónapokban sor került, és ettől kezdve a portyák [...] szinte évről évre ismétlődtek, csaknem másfél évszázadon keresztül. Viszonylagos békés csak a török hódítás hozott 1540-1550 táján, ekkorra azonban a vidék már teljesen átalakult. Időközben falvak százai semmisültek meg, és a lakosság, mely kezdetben túlnyomó részben magyar volt, csaknem teljesen kicserélődött.
Általánosságban régóta tudjuk, hogy a pusztulásnak igen jelentősnek kellett lennie. Olyan példák mutatják ezt, mint a hajdani Eng városé, amely a török támadások előtt legalább két évszázadon át a szerémi borvidék egyik egyik központja, sőt talán legnépesebb települése volt. 1391-ben a törökök feldúlták, és 1408 után egyetlen magyar forrás sem említi többé. A szó szoros értelmében megsemmisült, három plébániatemplomával és ferences kolostorával egyetemben, oly tökéletesen, hogy még a helyét sem ismerjük, egészen a legutóbbi időkig.
Az allábbiakban arra teszünk kísérletet, hogy a törökdúlások okozta pusztulás mértékét számszerűen is felbecsüljük. Evégett egy jól meghatározott területi egység, a középkori Valkó vármegye településeinek sorát vesszük szemügyre az 1390-1550 közötti időszakban.

Valkó vármegye leírása

Valkó vármegye az ország egyik déli határmegyéje volt, és az Árpádok korától a török hódoltságig állt fenn. Fekvésénél fogva Magyarország ama területei közé tartozott, amelyeket az oszmán támadások a leghosszabb időn át súlytottak. A Dráva és a Száva között terület el, [...].
A vidék részletes állapotát a török kori defterekből, azaz adóösszeírásokból ismerjük meg először. A törököknek, miután berendezkedtek a meghódított területeken, első teendőjük volt, hogy megszervezzék az adózást. Evégett egytől egyig számba vették a létező településeket, feljegyezve még a porták gazdáinak (azaz a parasztoknak) a nevét is, és megállapították hogy helységnek, milyen gazdasági tevékenység után mennyit kell a kincstárba fizetnie. A pusztákat, vagyis az elnéptelenedett falvakat is számba vették, amennyibena földjük használata után adót lehetett szedni. Az összeírást időről időre megismételték, és a beállt változásokat regisztrálták. Valkó megye legnagyobb részét egy 1550 körül készült összeírásban találjuk meg, az ebben hiányzó kerületeket pedig egy 1565. évi, illetve egy 1570 körül készült defterben.
A megelőző időből, vagyis a magyar uralom korából nincsenek ilyen kitűnő források.


A plébániák adatai

Magyarország plébániáit abból a "pápai tizedjegyzék" néven emlegetett nevezetes összeállításból ismerjük, amelyet az avignoni udvarból küldött pápai adószedők készítettek 1332-1337 között és a vatikáni levéltárban maradt fenn. Eszerint Valkó megye területén akkor 122 olyan plébániás falu létezett, amelynek fekvése török kori állapota megállapítható. [...] 1550 táján a 122 közül 74-et még lakott helységként írtak össze, 48 pedig pusta lett. Ez kereken 40%-os pusztásodást mutat, ez azonban korántsem volt azonos mértékű a megye egész területén. Középen volt a legsúlyosabb, itt az egyházas helyeknek épp a fele tűnt el. Majdnem ilyen mérvű, 43%-os elnéptelenedés figyelhető mega megye nyugati harmadában. Lényegesen kedvezőbb képet nyújt viszont a megye keleti harmada, itt a 33 plébániás hely közül csak nyolc vált lakatlanná a 16. sz. közepére, ami "mindössze" 24%-os pusztulást jelent.
Az ország más, védettebb részeiben csak elvétve fordult elő, hogy egy egyházas falu elnéptelenedett. Valkó megye egyházainak 40%-os pusztulása tehát csakis a kivételes körülményeknek - a módszeres pusztításnak - tudható be. Mindazonáltal súlyos hiba volna az eredményből arra következtetni, hogy ez volt a pusztulás általános mértéke. Egyfelől az egyházas helyek nem felelnek meg a mintavétel követelményeinek, mivel általában sokkal népesebbek voltak, mint más települések, így sokkal lassabban néptelenedtek el. Másfelől az a tény, hogy egy helység nem vált lakhatatlanná, nem azt jelenti, hogy nem érték nagyon jelentős veszteségnek. Eng példáját érdemes idézni, amelynek 14. századi lakosságát legkevesebb 200-300 háztartásra becsülhetjük. 1570 körül újból létezett Vengince néven, mint szerb falu, 32 hánéval (a porta, azaz udvartartás török neve), tehát a túlélő települések közé kellett számítanunk, de azt aligha állíthatjuk, hogy a korszakot viszonylagos épségben vészelte volna át.

Uradalmi jegyzékek


Az elpusztult falvak arányát illetően sokkal megbízhatóbb eredményre jutunk tehát, ha egyes uradalmak tartozékainak 1500 körüli hegyzékeit vetjük egybe török forrásokkal. Amikor egy birtokos elidegenített vagy az uralkodó eladományozott egy várat [...], vagy mezővárost, többnyire belefoglalták az adományozó okiratba a hozzájuk tartozó összes település nevét. Nem teljesen biztos, hogy mindegyik lakott volt még ekkor, de az biztos, hogy korábban mindegyikük falu volt. Az 1476-1508 közötti évekből 16 uradalom falvairól maradt fenn ilyen lista, ezekben összesen534 helység neve olvasható. Ez a megye középkori településeinek nagyjából fele, elég tekintélyes mennyiség ahhoz, hogy a megye egészét reprezentálja.
A 15. században a megyében létező falvak 28,5%a volt még lakott1550-1570 táján, a többi elnéptelenedett. Ezeknek kereken a felét pusztának minősítve találjuk meg az oszmán adóösszeírásokban, a másik felét már pusztaként vették számba.

Tragikus népességpusztulás

A falvak pusztulási aránya azonban távolról sem azonos a népességpusztulás arányával. Ennek általános mértékérecsak néhány oklevél alapján következtethetünk, közülük vizsgálunk most kettőt.
1480-ban egy hatalmaskodás alkalmával azt óbudai apácák név szerint összeiratták ellenfeleiket, a titeli prépost és a tallóci Bánfiak erdődi, ill. váraljai uradalmának összes jobbágyát: az Erdődhöz tartozó 12 faluban 199-et, Váralján és a Bánfiak többi négy falujában90-et, összesen tehát289 főt. Természetesen valamennyien férfiak, és a nevükből ítélve magyarok voltak, mint ahogy a falvak neve is kizárólag magyar név volt. A 17 település meglepően kis területen zsúfolódott össze. Eszéktől keletre [...]. Ez a vidék aránylag messze esett az országhatártól, és mint látható, viszonylagos békében élt még Mátyás király uralkodásának vége felé.
1550 körül, amikor ugyanez a vidék az erdődi náhije defterében tűnik a szemünk elé, elvileg még élhetett itt egy-két olyan öregember, aki kisgyermekként tanúja volt az egykori hatalmaskodásoknak. A valóságban alig akadt ilyen. Az 1480-ban még virágzó 17 településből már csak a Bánfiak két egykori falujában laktak, Dálon és az azóta eltűnt Bogárdon. Dálon 1550körül 21 körüli keresztény háne volt, Bogárdon 19, ez összesen 40. A többi 15 település két-három nemzedék alatt feledésbe merült, köztük váralja mezőváros is, amely az 1330-as években a vidéknek Erdőd után a leggazdagabb plébániája volt, és még 1480-ban is 52 jobbágy lakta. Kilencet az elnéptelenedett helységek közül még bejegyeztek a defterbe pusztaként, de nemsokára ezek is elenyésztek, és ma már helynév nem emlékeztet egyikre sem.
Ne gondoljuk, hogy ennek a 15 helységnek ennyire tragikus pusztulását valamely különösen kedvezőtlen körülmény okozta, és másutt kedvezőbben alakultak a dolgok. Még súlyosabb katasztrófa képét mutatja a Garaiak vicsadali uradalma, amely az előbbi helyszíntől nem több, mint 20-25 km-re délkeletre, Vukovár szomszédságában feküdt. Az itteni négy népes faluban 1478-ban még 50 lakott és 115 puszta telek volt. Más adatok szerint lakták őket még az 1490-es években is, de néhány évtized alatt megsemmisültek, és az 1570 körüli defterbe már csak ugyanennyi pusztát tudtak a helyükre beírni.
Erdut környékén tehát, mint tapasztalhatjuk, mintössze 14%-a élt a korábbi lakosságnak, Vicsadalon és tartozékain pedig már egy teremtett lélek sem. 21 egykori településből 19, 454 hajdani jobbágytelekből 414 semmisült meg 1550 tájára. Ezek az adatok az eredeti népesség elképesztő arányű, mintegy 90%-os pusztulására utalnak. Az eredmény megdöbbentő, de azok az adatok, melyeket a megye más részében gyűjthetünk, egyáltalán nem cáfolják, sőt inkább megerősítik.
*
Meg kell jegyezni, hogy 90%-os, vagy akár azt meghaladó népességpusztulás korántsem elképzelhetetlen a korban. Bács megyéről történetesen nemcsak sejteni lehet, hanem biztosan tudni, hogy csaknem egész lakossága eltűnt, és nem száz év alatt, hanem az 1526 utáni évtizedben. Az 1520-as években még szinte kizárólag magyar jobbágyok lakták, a török defterek szerint pedig már kizárólag szerbek. Miért kellene azt gondolnunk, hogy Valkó népességének a sorsa másképp alakult százötven év háborúi során?


Eddig a cikk. A cikk másolása közben egyébként elgondolkodtam rajta, vajon egy hasonló cikk megjelenhet-e a nyugati mainstream sajtóban; publikálnának - e ilyen adatokat az Al Stern, Al Spiegel, vagy Al Reuters lapok, akik politikai korrektsége az utóbbi időkben olyan magasságokban szárnyall, hogy nem átallottak hamisított képeket leközölni a 2006 nyári háborúról Izrael és a Hezbollah között - természetesen Izraelt hátrányosan feltűntetve.
Vajon egy ilyen cikk "megzavarná"-e a "békésen robbantgató" és halálos fenyegetéseket író muzulmánok lelki nyugalmát Nyugat Európában?

Akárhogyan is a fenti adatokat mindenképp érdemes fejben tartani akkor, ha legközelebb valamelyik agymosott megpróbál arról meggyőzni, hogy az iszlám a béke vallása, és békében megfér más vallásokkal is...